Irene Roivainen on vihreä pormestariehdokas

helmi 21, 2008

Irene RoivainenTampereen vihreiden hallitus ja vihreä valtuustoryhmä ovat asettaneet Irene Roivaisen vihreiden pormestariehdokkaaksi. Irene on ollut vihreä kaupunginvaltuutettu vuodesta 1999 ja on nyt kaupunginhallituksen ja sen suunnittelujaoston jäsen sekä valtuustoryhmän varapuheenjohtaja.

Tässä on Irenen pormestariohjelma, jonka nimi on saatu Tampereen kaupungin valmisteilla olevasta esteettömyysohjelmasta. Lopussa myös Irenen henkilötietoja. Kampanja on avattu tänään!

IRENE ROIVAISEN PORMESTARIOHJELMA

Kaikille paras Tampere

Vihreänä pormestarina haluan edistää oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, valinnanvapautta ja kestävää kehitystä. Siksi ehdotan, että seuraavan kaupunkistrategian nimi muutetaan muotoon Kaikille paras Tampere. Olkoon Tampere paras hyvän jakamisessa tasapuolisesti asukkailleen, myös kaikkein heikoimmassa asemassa oleville.

1. Kaikille paras Tampere on esteetön kaupunki niin fyysisesti, sosiaalisesti kuin kulttuurisesti.

Mitä se on?

Esteettömässä kaupungissa on paljon matalan kynnyksen paikkoja ja palveluja, joihin on helppo poiketa niin pyörätuolilla kuin rollaattorilla tai lastenvaunujen kanssa, ja ilman ajanvarausta.

Kulttuurisesti esteetön kaupunki on avoin niin junantuomille kuin perustamperelaisille. Elämäntapojen rikkaus ja monikulttuurisuus on yhä tärkeämpi Tampereen vetovoimatekijä.

2. Kaikille paras Tampere kuuntelee asukkaita ja henkilöstöä palvelujen järjestämisessä.

Mitä se on?

Viisas päätöksenteko lähtee siitä, että asianosaisia kuullaan jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Lattiatasolla työyhteisöissä on paljon hiljaista tietoa, joka jää tänä päivänä hyödyntämättä.

Asukasdemokratia ei saa olla vain kuulemista, vaan vuorovaikutteista suunnittelua saman pöydän ääressä.

3. Kaikille paras Tampere luopuu keskittämisen ihannoinnista ja tuo lähipalvelut kävelyetäisyydelle.

Mitä se on?

Omalta asuinalueelta tulee saada päivähoidon, peruskoulun ja neuvolan lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelut ja kotihoidon palveluja. Omalääkäripalvelut tulee saada lähimmältä terveysasemalta.

Lähikentät, kirjasto ja kansalaisopistojen kurssit omassa kaupunginosassa edistävät tasa-arvoa ja esteettömyyttä ja vähentävät autoilua.

4. Kaikille paras Tampere turvaa elämisen perusedellytykset, asunnon, toimeentulon ja koulutuksen kaikille.

Mitä se on?

Tampereella on yli 500 asunnotonta. Jokaisella tamperelaisella on oikeus omaan nimeen ovessa. Asunnottomuus tulee poistaa seuraavan valtuustokauden aikana rakentamalla sopivia tukiasuntoja ja muuttamalla asuntolat kodeiksi. Kaupungin vuokra-asuntojen asumiskustannukset tulee pitää kohtuullisella tasolla.

Toimeentulotukipäätökset tulee käsitellä viikon sisällä, kuten laki määrää. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan tukea koulunkäyntivaikeuksissa oleville nuorille ja mielekästä ja kuntouttavaa työtä heille, joiden on vaikea sopeutua avoimille työmarkkinoille.

5. Kaikille paras Tampere tarjoaa houkuttelevan opiskeluympäristön kaiken ikäisille.

Mitä se on?

Tampereella on hyvät opiskelumahdollisuudet ja ne on turvattava jatkossakin. Korkeakoulujen yhteistyötä on lisättävä, mutta samalla on huolehdittava siitä, että opiskelumahdollisuudet säilyvät laaja-alaisina ja monipuolisina.

Kaupungin on huolehdittava siitä, että opiskelijoille on vuokra-asuntoja tarjolla eri puolilla kaupunkia. Elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia on parannettava.

6. Kaikille paras Tampere tukee ja vahvistaa yhteisöllisyyttä arjen voimavarana.

Mitä se on?

Kaupungin tulee tukea asukkaiden luonnollisia lähiyhteisöjä ja ennaltaehkäistä näin sosiaalisia ongelmia. Järjestöjen ja kolmannen sektorin tekemälle työlle on osoitettava riittävät voimavarat.

Yksinäisyyttä ei poisteta viranomaistyöllä. Yhteisöllisyys luo sosiaalista pääomaa ja luottamusta ihmisten kesken, mikä lisää hyvinvointia, pidentää ikää ja vähentää lääkärissäkäyntejä.

7. Kaikille paras Tampere antaa vanhuksille mahdollisuuden asua kotona niin pitkään kuin he haluavat.

Mitä se on?

Kotona asumisen tukemiseen on lisättävä monia tukipalveluja: kotihoitoa, omaishoidontukea, siivousta ja kaupassakäyntiä, ulkoilu- ja remonttiapua sekä omaishoitajille myös lomitusta ja virkistystä.

Vanhusten asumispalveluja on monipuolistettava. Suurten laitosten sijasta on perustettava pieniä vanhusten asuinyhteisöjä eri puolille kaupunkia.

8. Kaikille paras Tampere on kestävän kehityksen kärkikaupunki maailmassa.

Mitä se on?

Tehdään Tampereesta ilmastonsuojelun kärkikaupunki maailmassa. Lisätään uusiutuvan energian osuus kolminkertaiseksi nykyisestä vuoteen 2020 mennessä. Se onnistuu kun turve vaihdetaan puuhun, lisätään tuulivoimaa ja ennen kaikkea säästetään energiaa.

Rakennetaan Nurmi-Sorilaan pohjoismaiden suurin matalaenergia-asuinalue. Tehdään Tampereesta reilun kaupan kaupunki. Pannaan kevyen liikenteen verkostot kuntoon ja tehdään Hämeenkadusta kevyt- ja joukkoliikennekatu.

9. Kaikille paras Tampere tekee joukkoliikenteestä kätevimmän kulkuvälineen.

Mitä se on?

Busseista tulee tehdä nopein kulkuväline ruuhka-aikoina rakentamalla joukkoliikennekaistoja pääteille ja lisäämällä bussivuoroja. Näin joukkoliikenteestä tulee houkutteleva vaihtoehto henkilöautoilulle.

Tampereen seudulla tulee aloittaa lähijunaliikenne mahdollisimman pian. Uusia asuinalueita tulee kaavoittaa raideliikenteen varrelle. Rakennetaan kaupunkiratikka välille Hervanta – keskussairaala – yliopisto – Lielahti ennen vuotta 2020.

10. Kaikille paras Tampere on kaunis ja luova kulttuurikaupunki.

Mitä se on?

Tehdään Tampereen keskustasta viehättävä olohuone, joka on auki ympäri vuorokauden. Kohennetaan myös lähiöiden keskustat viihtyisiksi. Tehdään korkeatasoisesta arkkitehtuurista ja ympäristötaiteesta Tampereen tavaramerkki.

Kaupungin tulee entistä enemmän tukea pieniä harrastus- ja kulttuuriryhmiä ja järjestää niille myös tiloja. Annetaan luoville aloille mahdollisuus kasvaa ja kansainvälistyä.

IRENE ROIVAINEN
Tampereen vihreiden pormestariehdokas

Syntynyt:
14.12.1955 Sotkamossa
Koulutus:
Yhteiskuntatieteiden tohtori, pääaine sosiaalityö, väitöskirjan aiheena lähiö sanomalehden konstruktiona (1999). Aikaisempi koulutus: Diakonissa/sairaanhoitaja (1980)
Työ:
Opettaja ja tutkija Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitoksella,
Jyväskylän yliopiston dosentti
Perhe:
Naimisissa, 3 lasta (Aviomies Pauli Välimäki, lapset Tuukka 26 v., Vilja 18 v. ja Tuomas 13 v.)
Asuu:
Kaukajärvellä (Tampereella vuodesta 1980)

Tampereen kaupungin
luottamustoimet:
Tampereen kaupunginvaltuuston varavaltuutettu 1993-1998
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen 1993-6 ja varajäsen 1997-2000
Tampereen kaupunginvaltuutettu vuodesta 1999
VTS:n hallituksen jäsen 2001-4
Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja vuodesta 2007
Tampereen kaupunginhallituksen varajäsen 2001-4 ja jäsen 2007-
Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston jäsen v. 2001-04 ja 2007-
Kaupunginhallituksen edustaja perusopetuksen ja päivähoidon
johtokunnassa 2007 –
Jäsenenä pormestarin asettamissa vanhuspalvelujen
kehittämistyöryhmässä (2007-) ja keskustan kehittämistyöryhmässä
(2008-)

Muut luottamustoimet:
Sosiaalityön tutkimuksen seuran puheenjohtaja 2005-06
Setlementtiliiton varapuheenjohtaja
Tampereen seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston jäsen
Messukylän seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen
Tampereen seudun vihreiden naisten hallituksen jäsen

Johtamiskokemus:
Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitoksen
johtajana lukuvuodet 2002-03 ja 2006-7.
Ma. professorin viran hoito 2006-07.

Harrastukset:
Lukeminen (erityisesti pohjoismaiset naisdekkarit)
Kirjoittaminen (Kirkkosanomien kolumnisti)
Sauvakävely ja suppilovahverot
Matkustaminen (Italia suosikkimaa)
Osallistuminen eli sosiaalisen pääoman keräily

Motto:
Festina lente (kiiruhda hitaasti)

Yhteystiedot:
Puh. 040 5199956
Osoite: Tillikatu 11, 33710 Tampere
Kotisivut: www.ireneroivainen.net