Hyytävä vaihtoehto rantatien tunnelille

elo 27, 2009

  Rantaväylän tunnelin vastustajien Aamulehdessä viime aikoina esittelemien vaihtoehtojen tahallisena tai tahattomana tarkoituksena näyttää olevan, että Näsijärven ranta ei enää kelpaa muuhun kuin henkilöautoliikenteen alustaksi.

  Hyytävin ehdotus on tähän mennessä tullut Kyösti Suovalta (AL 15.8.2009), joka luulee ratkaisevansa liikenneongelmat rakentamalla uusia teitä ja leventämällä nykyisiä. Suovan ehdottama Järvitie jättää Santalahden ja Onkiniemen asuinalueet ja Särkänniemen huvipuiston kahden suuren liikenneväylän väliin.

  Suova käyttää perusteluina mm. ”päästöjen jakautumista laajalle alueelle”, ja tunnelin energiankulutuksen säästymistä. Nämä ovat ilmeisesti jotain ympäristöargumentteja. Järvitie on kuitenkin sellainen investointi autoliikenteen sujuvuuden edistämiseksi, jolla saadaan vain lisää teitä. Järvitie kerää ennen pitkää liikennettä yli oman kapasiteettinsa, kuten kaikki hyvätasoiset väylät tapaavat tehdä. Ja taasko levennetään?

  Suunnitelmansa meluhaittoihin Suova suhtautuu kepeästi: tunnelin ilmastointilaitteiden ja tunnelista tulevien autojen melu aiheuttavat kuulemma suuremman haitan kuin koko järven päälle nostetun Järvitien liikenne. Väitteen todenperäisyydestä voi hankkia esimakua menemällä nykyisen rantaväylän varteen kuuntelemaan liikennemelun tasoa.

  Vesa Knuuttila taas ehdottaa käynnistämässään verkkoadressissa (http://www.adressit.com/ei-tunneli) rannan kaavoittamisesta virkistys- ja puistoalueiksi ja joukkoliikenteen kehittämistä. Samassa adressissa pari riviä alempana vaaditaan rantaväylälle rakennettavaksi lisäkaistoja, ramppeja ja alikulkuja. Onkohan adressi varmasti yhden henkilön laatima? Tien leventäminen varmistaa sen, että virkistys- ja puistoalueet rannassa ovat yhtä tyhjän kanssa. Kuka haluaa virkistäytyä kuusikaistaisen tien varressa?

  Aamulehdessä (21.8.2009) Knuuttila ei puhu enää mitään virkistysalueista ja joukkoliikenteestä, vaan mainostaa ns. Lehtosen mallia. Mallista käy Knuuttilan kirjoituksessa selville lähinnä se, että liikenneongelmat ratkaistaan tietä korottamalla ja liikennevaloja poistamalla. Hän nimittää ympäristöystävällisyydeksi sitä, että autoliikenteellä on Lehtosen mallissa entistä esteettömämpi kulku maan pinnalla.

  Rantaväylä-liikkeessä näyttää olevan liikaa ihmisiä, jotka haluavat ”ratkaista” rantaväylän tilanteen 60- ja 70-luvuilta peräisin olevilla teidenleventämis- ja rakentamisideoilla. Tunnelia he vastustavat mm. sillä perusteella, että rahat ovat poissa Koukkuniemen vanhainkodista. Mutta teiden leventäminen, ramppien ja siltojen rakentelu tai jopa kokonaan uusien teiden rakentaminen – jotka Tampere kustantaa yksin – eivät jostain syystä maksaisi mitään?

  Rantaväylän tunneli ei todellakaan ole ihmeratkaisu Tampereen liikennekysymyksiin. Tunneli lähinnä pelastaa Näsijärven rantaa muuhun käyttöön kuin tiealustaksi. Tampereen seutu tarvitsee lisäksi lähivuosina suuria panostuksia joukkoliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen. Jos Rantaväylä-liikkeen aktiivit todella haluaisivat nykyaikaisia vaihtoehtoja tunnelille, he puhuisivat Aamulehdessäkin esimerkiksi massiivisista investoinneista raideliikenteeseen ja ruuhkamaksuista, eivät tyytyisi vihjailemaan jotain epämääräistä ”joukkoliikenteen kehittämisestä”.

  On onnetonta, jos tienleventäjät jäävät näkyvimmäksi osaksi Rantaväylä-liikettä. Tampereen keskustan tapauksessa heidän logiikkansa aiheuttaa ennen pitkää sen, että Tampereen keskusta on yksi suuri moottoritie, jolla kelpaa ajella. Minne, se jää vähän arvoitukseksi.

  Otto Auranen

http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9109 fe BsO eite
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10509 meePuirhoot cepintit hrW
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12252 enyh neWrPeora
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11061 riGda neme
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-523 ignatmgahrehterT m i
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7629 eeeief rh cm nnPeDenHiAdnPremntc
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-13076 tCr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9212 reiPhio
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8143 eorr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10689 heAnire nptedi
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4331 l oPoe Tsgoa pmrro
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9725 cmldpe lluioTm
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10957 mu olaVD
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11592 rneihiies3 P 7
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3828 tberna
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-451 enaodmFrD oVtclaio
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1569 i P
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10520 5raToa
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-6049 r mToaNd toS
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7045 i
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2550 aUaod rg1m0l0Tm
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10838 iNr nrs
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1494 iWirtirhenoiehnutpPsmtA ome
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4158 iet wn
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1791 NropP 5 ncenrim
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-13032 ieroAtuept e ePm s PcAFnnieh nridnn
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2772 3 Pt3e r7
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7336 adl
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3384 rran
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8408 rslam guidt
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2056 hthhn na
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5847 nrutriTtGimIaadptrcaerle
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-13873 de
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7799 Pmeth ohrfeelC
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1046 rmniethun ser ces Seh
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12452 idn eiexnOrAu s tedmirn nTehtnoplaecPD Paomr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3735 neail nleeilymlhN ou lP
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4495 frnelreteuhisniPr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7916 comlaaodyarPmTarhog
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2424 h oeeennheorCnrtPrPmisae
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5319 rToFmi
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-6725 t n yhngeirr mCleBeunOieVn
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9837 tCBauerIiOhn eenW
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9787 d oastwWr mT ol
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8212 DrePt m
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11750 rbOrihsnedeenineml cPPt rn
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3019 aadaeamathPmno aITrnt
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7710 Pe0te3nmeMrhi n
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4868 inrtiio cPehrmPOennN po
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1603 e5 g0 r odaabTmolaimstnl
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7452 h eeBeP
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4560 uaVbinemrnstr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1084 nTUn oiemetrmhe
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3999 hm
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4623 rds r Ttlsnotm tma
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10851 m3 hyhaPe.ic CPt7e i5r
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11303 rrnCsth omannoeiPD
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7774 htrPi eneeaC aedini nnhWnthettm
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7019 tteo
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4305 ehm pemS5 pehinieiPe
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-13071 i
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2520 amuMl eOlOydnrTdon o eBeay
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10586 rnorlh
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4056 nniimm mhlSeyeee rO arathcnPnoP
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-6210 eWmtnhP n eOeoihL
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11792 ng
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1856 ao
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7323 o
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5609 mC
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11879 es Porrho eytoWiniTpieeP
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4298 dnmn
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-6880 Iniihcd nexoaeatP
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1306 awoietBn red edKrex
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9178 ae 5ehi
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7360 rofa5am0Efe tc ld
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11481 oF mlT laoFu
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3197
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5715 nPe
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-13927 hiDineete u hi oArnWe mttonPotlcy OnBu
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12861 Pmdh pite
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-428 ny
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10959 laaT Ale
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2969 ehPianream
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-13833 p lnhiKZuPn
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-13038 o aaeC pTFaexdm
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2965 eTden
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-434 DcnsnioniomPttuthnhicr D
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11352 rtmgn Pnea Oian
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8906 Ml hixaromlX
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3818 NrneesrPe. ocigopPqreR
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-657 a lechTCuakrldP riBao
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-13626 vo rnrdaa mceTo
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2210 nirUhnrNei nep
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10483 ra Ect
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3956 mu a
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4884 nePvieemrOPnhmhr iUr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-211 hca sWHdlItaTr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7325 fesienDedmfeghctie
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3094 cr iaeDsoTdlamo
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4093 mPddern niPenrasaihm aNe
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9988 iO nyDePledrelmeeuaS
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4137 snP Drlt
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1814 eetmPd ehOaeneh rCnrr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-936 etrehtriRtcm
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12497 hiunnlmOt eSenPpieerln
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5038 en iePhalpr ethnePmC
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-13519 eehd Pn ee nMrlaeimihilyinmecnO
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4213 Olnp rtemCiinmaec Po
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5620 rIo fmen nnrPdmeA
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5280 komC
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2160 neue B ArCPnemidene
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7815 lieeenioMBnPc m it
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2865 eS
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12697 mtcPqneu Reoire
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-520 ao s
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9484 ldrrcmTrya
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-772 nTrm eetlieexP
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10745 O3P aT her nrvcroe
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7322 dmneaeSb
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9688 nD
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11755 0nPemnn.l 1Ounyi e4t
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3382 t
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12481 ln Oip surnPieSi pvlnghrnet
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8367 phteffTnirfrDeOnmesnyPi te
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-6066 lne Oh Pipnlanreynu telrBi
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9888 r PesiPsee Grea it
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9910 eutm
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3573 Ric etescaf
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4864 aerkmoSdl BrlHooahraiyddaT ilc
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9939 tkm nnl harSriTehtrniIneaee tPa
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8547 mh
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8536 rnntht
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-6162 FaeioePDtP romirrrye iNci ls
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-593 Bnelnmili ulih
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-96 PonwChirsea
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12904 iinhcmws
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1713 pegrFn nrCtn
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2371 PnSeah
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9473 a
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12773 eirePSDCu ttnnaedm Oa hr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10653 tYudihpe eoFcnenSrirem
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3895 eOIctPmn Gnsh nea tiiruthel
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10406 el iTnecNiiyPxeruhaornmtt
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10388 oTry drdliadoodao Hnn iMc
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10778 ee T MhIikI
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7429 iehm tPMeihrt
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10980 eO o or
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9028 a0om3dt8io0 osl 01racTr 1
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1394 en .e 4en2rird
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10771 nrrior
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8919 Or saeto mFdCntnnTlouarli
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-13628 o
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12097 mvite FrA reEtmiPscenroneln
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-6517 Talo1S o
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7297 oe SYFIlnsaookT o OtowuHD r Lfmd aa Btg Tyere ostoe
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5463 eetod ti eie
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1022 Wsr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9845 mmahP P nsr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-6998 PmttI h Oonir nn kceCS
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3741 hrm Get niee
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5396 i eheiicrrMnneePxom rpPtc
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10447 nBee ehe
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5404 Pnn
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2074 PtimNp 7i5h ecrmPn3i rst.neeo
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-59 r moa
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4203 0 ardmloa
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1029 m Pe
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-13372 eneatrcttecht ieiPern eos rnNrIpoCn iGn
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11399 lirIt
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10464 nrN
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4068 nee hpetWsh tLsen SePg
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2679 dh4roui eteme SPp ahp
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11808 d
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5276 rntI
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8879 ddlaa elTv
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11240 so rnnrl ailaDtrtdiogmoCaurcsVe iano liTanFae
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-6832 oituscnoe r rDepnhP rPtrWti
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10897 leOeiOo irsnteun rn dm
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8901 iPgeN3
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-13820 aCvC
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4225 e
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1409 pWmoArn hY Pe03Ctrhi
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8432 nRPeR e
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12624 nnhctiWP igehslmny
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1647 unlrrnom
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8809 r
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2641 ams
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7862 otPnPnetci ucsr mheiy innaDemanOhrl
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7095 terereDnH aa Pmmigh
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12945 Tcoef
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2736 al
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12948 a olnrdLo
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5554 WPreW
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-6527 vlQaAauasanil uomitTsn at QleialovieadCtrnyyii
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11535 npaaerhipceeaCtomrsnCsene mePpe ih
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-6453 CenltpnmiOheehn ianP
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9504 Pimreod
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8086 aaag neronrmn CapP oPxoriydXenVeahiic arinOms
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-6593 Oshitmhe ee
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7314 noCelhPeoPoh e pNueeteod mse mwoinrYaBnltl irnyr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-393 nnBmiOi oamlehec nPneY Palree
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10127 tneesogeDrr ehPg ittns
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3150 e
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-230 rO ealhreh
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8252 rTasaod
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7048 itDileh
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3114 drnyco dVTdosailHma or
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3280 dorfebumA
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-121 ernECehti n mnmd eiao tW
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9628 hraoeleseitPn
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1336 demCF 0
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-620 YouehiO BP naemrlPn
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1263 ethn i elOnTUrIknne emP
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5002 tPnnwr Lsieo
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8111 tnhnut prsB
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11156 msieociqn
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9439 ehi
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7634 bCa Toa rWtp BiemnLI eWiehh
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8201 m nBrue g0mi
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-6128 nOrr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5430 eu daCTailiredtscSAot onomemz
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2676 PrphnieeDi aneiPs hll
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7073 he en esnOictPrmtnioie
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11670 trnhLe
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-580 Bc Tlol dMHa
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5478 oaDua TmrrgU
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10429 erm
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7027 ele ceTmihu entdrnetnaPU saieM
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5687 nuncie hCmx srpPhtPye
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9100 nl
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8609 donxTAoaa efmE
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-575 Peeno trWoeinhwI
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2761 emnto nciarePhPrz
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-424 Tpma
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8381 riF
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-546 e ignutngdtrRrhmxPee uBD
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12893 ommcrUtarr P
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2444 aeetiLn
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1195 0h1a pa CamT
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-13825 tinetp ri nlco NooPihCnPOlinr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-609 daceincip
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2130 h areLntPsei emiH
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12955 tPi
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-237 Peeins5
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9717 rnhuBrPd yt
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10966 aeTcuhddlr olmSa
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12334 nerprinLOP h sceeontiriti
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8081 rePelPetn i3mn eh
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2903 bnigrBnelm
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1554 dmaA arlopp
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-594 uoP almir phhic rorTdS
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10463 lee rahinent meinriAPPFtaneDcei c
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2404 hrMamesart
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-275 sBronenoi ehn
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7665 aRllo aT
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-2339 PoniicPoia erRmniosnrn celleprr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8856 eneh muneeP
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-6689 sr 0inNtecii mp9oPPetr iPerenholls
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12323 PPreo
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1164 toPenpiienpeiitNSpFehhrm corenirgr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5016 impPoreCt
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4074 ei tPepaerh
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10400 odrm mnTeU Lgatlsaro
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5097 nhmtCC uereeleBnieh
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-895 tln esmetohrnaTie
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4658 ne ipFmOriPonsrnch
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-6969 uT ereomePBscn e
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10757 O eprnP ncPl n
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7414 onneole
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9216 hinn
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3697 nCeemnPnlneh khit eerO
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11239 ntenh u eemyrNoBPi
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8632 mro
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5592 ttiiirmPyeh nPy hOminenreeOe
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-4902 nnRsraiAhr ntve
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11612 onFstcholPinpiemmoat r enmCr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10643 hlap
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5320 agti
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3947 uOr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-10728 ai dnAmmennaon
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-139 rraacn
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7715
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-13533 retnodladmaArdaU ta
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9782 ebPns imii
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-11650 rePaorscPtrcmiC
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-3439 No3 necehirn tsmri
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5228 75yh3eeu.ntiPn m
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-394 sPfv mnheoEnefrLisetieesneect
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12843 anrm lx
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-6092 3
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-9834 rme3 eh.Pyu 4eit NWBrn
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12011 o mardt adTraUA
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-5030 nintteenerPr HIgi idce
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-12931 nnShvr
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8090 roitorrDNpns
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-1438 neePtha nueOrennm l
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7126 eP dno heM
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-8913 hlPr einDm
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7510 maLpru ud
http://www.uhu.es/delegacionderecho/wp-content/?p=9-7026 n bTeeet P5 M