Pauli Välimäki: Heinäkuun tervehdys Tampereen valkoisesta talosta

heinä 6, 2007

Lähes kaikki virkamiehet ovat lomalla, kokouksia ei ole, joten talo on hiljainen ja rauhallinen. Kuulee jopa omat ajatuksensa, eli ehtii ajatella. Tässä muutamia poimintoja kevään tapahtumista.

Oras Tynkkynen arvioikin jo Aamulehdessä pormestarin toimia ja totesi, että myös vihreiden kannalta tärkeitä asioita on mennyt eteenpäin, vaikka ne eivät ole näkyneet julkisuudessa suurina otsikkoina.

Pormestari on ottanut kantaa muutamaan merkittävään ympäristöaloitteeseen kevään aikana. Hän kutsui toukokuussa koolle ympäristökasvatuksen projektien yhteiskokouksen, jossa pohdittiin, miten eri tahoilla valmistellut hankkeet voisivat tehdä yhteistyötä. Tällaisia hankkeita ovat luonnontieteellinen museo, ympäristötietokeskus, luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden LUMA-keskus, maakunnallinen ympäristökasvatuskeskus ja kaupungin oma ympäristöteknologian tutkimus- ja kehityshanke. Pormestari pyysi miettimään, voisiko näistä hanke-ideoista kehittyä ”Tampereen Heureka”, tiede- ja ympäristökeskus.

Kaikki hankkeet ovat alkuvaiheessa ja kokouksessa todettiin, että yhteistyö on tarpeen ja sitä päätettiin jatkaa. Seuraava tapaaminen on loppuvuodesta.

Kesäkuussa oli valtuustosalissa Epämiellyttävä totuus -elokuvaesitys. Kolme näytöstä täyttivät valtuustosalin. (Kiitos Maija Kajanille mainiosta aloitteesta!). Pormestari piti ensimmäisen näytöksen alussa puheen, jossa hän käsitteli kuntien mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutosta. Sattumoisin hän oli juuri ollut Lyonissa pormestarien kv-kokouksessa, jonka pääaihe oli ilmastonmuutoksen torjunta. Puhe löytyy kokonaisuudessaan kaupungin kotisivuilta:
http://www.tampere.fi/hallinto/pormestari/puheet/index.html

Tuon puheen yksi uusi avaus oli ehdotus ilmastonmuutoksen torjuntaan keskittyvästä ympäristöteknologian kehitysohjelmasta. Se voisi olla Tampereen seuraava suuri kehitysohjelma eTampereen ja Luovan Tampereen jälkeen.

Esiselvitys tästä ohjelmasta tehdään syksyn aikana. Uusi elinkeinojohtaja Kari Kankaala on ottanut asian omakseen ja lienee juuri tehnyt sopimuksen esiselvityksestä Hermian ja Ekokumppanit Oy:n kanssa.

Vielä kannattaa mainita kaksi ympäristöaloitetta. Valtuusto hyväksyi keväällä Aalborgin sitoumuksen, joka on laaja kestävän kehityksen asiakirja. Siinä on konkreettisia tavoitteita, joita voi jopa pitää Tampereen uutena ympäristöohjelmana. (Tampereella ei nimittäin ole enää erillistä ympäristöohjelmaa, mikä on puute). Osana Paras-hanketta puolestaan valmistellaan seudullista ilmastostrategiaa Tampereen kaupungin aloitteesta.

Uusia ympäristöpoliittisia avauksia on siis tehty ja aika näyttää, mitä kaikkea niistä kehkeytyy.

Oras kehui Aamulehdessä myös XL-yhteistyötä. Olen samaa mieltä, se on toiminut hyvin. Siitäkin muutama esimerkki.

Merkittävä läpimurto oli päätös Pispalan asemakaavan uudistamisesta. (Tästä kiitos myös apulaispormestari Tarja Jokiselle ja yhdyskuntalautakunnan jäsenellemme Niina Rissaselle) Se tarkoittaa sitä, että Pispalan arvokas rakennusperintö saa viho viimein suojelumerkinnän. Nykyisen kaavan mukaanhan periaatteessa kaikki talot voitaisiin purkaa. Tämän päätöksen rinnalla on siedettävää se, että pari kiisteltyä rakennuslupaa hyväksyttiin, koska ne oli pantu vireille ennen rakennuskiellon voimaantuloa.

Tärkeä muutos tapahtui myös nuorisomäärärahojen jaossa. Sitoutumattomat järjestöt saivat nyt lähes 75 % koko potista, kun viitisen vuotta sitten kun silloinen kulttuurilautakunnan jäsenemme Katri Lietsala aloitti taiston poliittista piilotukea vastaan, kolme puoluetta kahmi yli puolet avustuksista. Myös puolueiden nuorisojärjestöjen sisällä suhteellisuus toteutui paremmin kuin koskaan. Tästä kiitos lanulan jäsenellemme Mervi Janhuselle.

Vielä yksi läpimurto. Omaishoidon tukeen tuli lisäbudjetissa lisää 300 000 euroa tälle vuodelle ja vihreiden kh-jäsen Irene Roivaisen aloitteesta kaupunginhallitus otti ensi vuoden talousarvion vuositavoitteisiin lauseen ”Omaishoidontukea maksetaan kaikille kriteerit täyttäville hakijoille”. Tämä on asia, josta vihreät ovat koko tämän valtuustokauden tapelleet ja nyt se meni läpi, kiitos XL-yhteistyön.

Heleän vihreitä kesäpäiviä!

Pauli Välimäki
Viestinnän erityisasiantuntija
Pormestarin esikunta