Heilimo: Teisko – Tampereen aarreaitta

loka 24, 2012

Teisko on kaupungin aarreaitta. Vielä muutama vuosi sitten alueella toimi hieman yli 100 maatilaa. Seudun metsäalueet mahdollistavat laajan virkistyskäytön. Metsissä kerätään sieniä ja marjoja, metsästetään sekä runsailla vesialueilla kalastetaan. Alueen asukkaat arvostavat rauhallisuutta sekä luonnon läheisyydessä elämistä. Tuhannet kausiasukkaat ovat osoitus siitä, että ihmiset arvostavat luonnon rauhaa maaseutumaisessa ympäristössä. Tutkimustulokset osoittavat, että luonnolla on kehoa ja mieltä elvyttävä voima, millä on positiivisia terveysvaikutuksia.

Luontoarvot ovat tärkeitä. Teiskon alueella on mm. Natura-verkostoon liitetty alue, perinnebiotoopiksi luokiteltu maatila toimintoineen, suojeltuja alueita niin metsissä kuin vesistöalueilla sekä maisemakulttuuriltaan arvokkaat Viitapohjan avarat peltoaukeat.

Tampereen kaupunkikehityksessä on muistettava Teiskon ominaisuus erilaisine tarpeineen. On pidettävä huoli siitä, että Teisko säilyttää omaleimaisen luonteen ilman pysähtyneisyyttä. Jotta seutu pysyy elinvoimaisena, on alueen asukkaille, elinkeinonharjoittajille ja luonnolle taattava kyky säilyä rikkaina ja monimuotoisina.

Kun puhutaan joukkoliikenteen kehittämisestä, kaupunkirakentamisen tiivistämisestä ja palveluiden saatavuudesta on muistettava, että Teiskon asukkaat ovat oikeutettuja samoihin palveluihin kuin muutkin asukkaat. Pitkät etäisyydet ovat realiteetteja, jolloin yksityisautoilun vähentäminen on erityisen haastavaa etenkin, jos palvelujen saatavuus heikkenee.

Tampereen kaupungin laajentumis- ja kasvupaineet levittäytyvät kaupungin reunamille muun tonttimaan vähäisyydestä johtuen. Jotta Tampere säilyttäisi vetovoimaisen maineen, on huolehdittava pientalorakentamisen mahdollisuuksista. Teisko alueineen muodostavat kohtuullisen välimatkan työssäkäyntialueen Tampereen sisällä ja lähikuntiin. Niukka tonttitarjonta ajaa lukuisia perheitä muuttamaan naapurikuntiin.

Teiskon seudun vetovoimaisuuden kehittäminen ja mahdollistaminen ovat todellisia mahdollisuuksia kasvattaa hallitusti väkimäärää ja elinvoimaa koko kaupungin osalta. Kaanaan moottoriurheilukeskus tarjoaa puitteet mitä erilaisimpien tapahtumien järjestämiselle, ja sitä ei tule unohtaa, kun pohditaan myös kansainvälisten tapahtumien sijoituspaikkaa.

Hanna-Kaisa Heilimo