Olli-Poika Parviainen: Hämpin parkkiin vihreitä ponsia

syys 25, 2007

Hämeenkadun alle kaavailtu parkkiluola herätti edellisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa runsaasti keskustelua. Tämä tuttavallisemmin Hämpin parkkina tunnettu hanke jakaa mielipiteitä, eikä aivan suotta.

Vihreät kannattivat lopulta valtuustossa parkkiluolan rakentamista. Vihreä valtuustoryhmä keskusteli asiasta pitkään ja otti asiaan rakentavan kriittisen kannan. Toteutuessaan parkkiluola voi vähentää liikennettä ja pysäköintiä maanpinnan yläpuolelta Hämeenkadulta sekä ohjata kaupunkikuvaa parempaan suuntaan. Tampereen keskustalla on varaa laajeta ja keskustan tulee säilyä kaupungin laitamilla olevia markettikeskittymiä houkuttelevampana kaikille kaupunkilaisille.
Yksi hyvä peruste hankkeen tukemiseen on myös siinä, että rautatienvarren alue uudistuu lähitulevaisuudessa käytännössä kokonaan ja uudet talot tarvitsevat myös pysäköintitilaa. On parempi, että pysäköintipalvelut keskitetään kaupungin omistamalle yhtiölle, kuin antaa taloyhtiöiden sooloilla ja käydä kauppaa omilla pysäköintipaikoillaan. Hallitsemattomassa tilanteessa parkkipaikkoja syntyisi enemmän eikä kaupungilla olisi vaikutusvaltaa siihen, mihin niitä vuokrataan. Ideaalissa tilanteessa taloyhtiöiden asukkaat tai yritysten työntekijät käyttäisivät tietenkin yksinomaan joukko- ja kevytliikennettä.

Hämpin parkin suunnitelmissa liikenne ohjataan Hämeenkadun alle ydinkeskustan ulkopuolelta. Tämä vähentää keskustan autoistumista ja mahdollistaa ainakin teoriassa vähäliikenteisemmän Hämeenkadun ja puhtaamman keskustailman. Käytäntö puolestaan on poliittisen tahdon asia ja sen toteutumista on valvottava tarkkaan.
On kuitenkin selvää, että melkein 900 uutta parkkipaikkaa merkitsee väkisin autoliikenteen lisääntymistä jossain. Uudet rakennukset ja keskustan elävöittämisen kannalta tärkeät liiketilojen laajennukset vievät osansa uusista paikoista. Hämpin parkki oli sellaisenaan liikaa vihreälle valtuustoryhmälle, joka oli valmis hyväksymään suunnittelun vasta lisäponsien jälkeen.

Vihreät valmistelivat kokoukseen seuraavat ponnet kirjattaviksi päätöksen yhteyteen:

  • Kiirehditään keskustan liikenneosayleiskaavassa kevyen liikenteen edistämistä koskevien ehdotusten toteuttamista.
  • Tutkitaan mahdollisuutta siirtyä P-Hämpin valmistuttua joukko- ja kevytliikennepainotteisuuteen Hämeenkadulla.
  • Vähennetään kadunvarsipysäköintipaikkojen määrää P-Hämpin valmistuttua sen välittömällä vaikutusalueella liikenneosayleiskaavan ohjaamalla tavalla.
  • Selvitetään mahdollisuus sisällyttää kaavoihin polkupyöräpysäköintiin tarkoitetut tilat.

Lisäksi kokoomuksen aloitteesta hyväksyttiin ponsi, jossa vaadittiin parkkiluolan suunnittelijoita kiinnittämään erityistä huomiota ympäristöhaittojen minimointiin ja kaupunkikuvallisiin vaikutuksiin.

Vihreiden alkuperäiset ponsiesitykset pehmenivät jonkin verran matkalla. Alkuperäisissä esityksissä korostettiin joukko- ja kevytliikenteen kehittämistä tiukemmilla ilmaisuilla. Laajassa yhteistyössä on kuitenkin huomioitava erimielistenkin kumppaneiden toiveita ja lopputulos on ihan kelvollinen.

Nyt on tärkeää pitää huolta siitä, että ponnet toteutuvat ja johtavat tuloksiin. Kadunvarsipysäköintipaikkoja on varaa karsia ja Hämeenkatu tarvitsee edelleen pyöräkaistat. Autojen määrää Hämeenkadulla on rajoitettava voimakkaasti.

Parkkiluolaan liittyy vielä riskejä. Alkuperäinen toteuttaja katsoi sen kannattamattomaksi ja kaupunki sitoo siihen nyt rahaa useita miljoonia euroja. Riskit on syytä kartoittaa tarkkaan ennen, kuin metriäkään on kaivettu.

Vihreät valtuutetut korostivat puheenvuoroissaan, että Hämpin parkin suhteen on pidettävä pää kylmänä eikä kevyt- ja joukkoliikennettä tule unohtaa. Hämpin parkki on jo toinen keskeinen yksityisautoiluun liittyvä hanke Tampereella lyhyen ajan sisällä. Pormestarin ja kaupunginhallituksen tulisikin huolehtia siitä, että emme sorru nousukauden aiheuttamaan huumaan ja kehitä sellaisia yksityisautoiluun nojaavia hankkeita, joita katuisimme myöhemmin. Tampereen kaupunkikeskustalla on varaa kasvaa, mutta suunnitelmien on oltava realistisia.

Olemme siirtymässä energianiukkuuden aikaan ja nykyisen kaltainen yksityisautokulttuuri ei voi jatkua tulevaisuudessa. Uudet polttoaineteknologiat eivät muuta sitä tosiseikkaa, ettei öljyajan huipulle ja polkuhintaisen energian aikaan ole paluuta. Kaupunkisuunnittelussa on huomioitava monenlaisia tarpeita ja yksi niistä on toistaiseksi autoilu, mutta sitä ei saa suosia muiden liikennemuotojen kustannuksella.

Olli-Poika Parviainen
Tampereen vihreiden pj.