Eskola: Tavasen lisärahoitus puhututti ja äänestytti kaupunginhallituksessa

loka 8, 2012

Tavase Oy on Tampereen kaupungin tytäryhtiö, josta Tampere omistaa lähes 70 %. Yhtiön tavoitteena on turvata hyvän, edullisen ja toimintavarman talousveden saaminen osakaskuntien asukkaille ja yrityksille. Yhtiö on jättänyt kesällä 2012 lupahakemuksen tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta kangasharjulle ja nyt se tarvitsee jälleen lisärahoitusta toiminnalleen.

Tampereen kaupunginhallitus päätti kesäkuussa 2011 että konsernipankista voidaan antaa lisää lainaa yhtiölle, koska sen kassatilanne oli tuolloinkin heikko. Lisärahoitusta on käytetty tekopohjavesihankkeen tutkimusvaiheeseen, mutta limiittiä on jouduttu korottamaan pariin otteeseen. Viimeksi helmikuussa 2012 limiitti korotettiin 5 000 000 euroon, sillä tekopohjavesilaitoksen luvan hakemisesta oli arvioitu aiheutuvan noin 500 000 euron kustannukset. Osakkaiden enemmistön näkemyksen mukaan tekopohjavesihanketta tulee jatkaa luvan hakemisvaiheeseen asti ja vasta lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen toiminnan jatkosta tehtäisiin erillinen päätös.

Joulukuussa 2011 Tampereen kaupunginvaltuusto päätti muuttaa kaupungin vuoden 2012 talousarviota ja lisätä Tavase Oy:n osakkeiden merkintää varten 3,5 milj. euroa. Tavase Oy:n osakkeiden merkintä ei toteutunut Valkeakosken, Kangasalan ja Akaan valtuustojen kielteisistä päätöksistä johtuen. Tämän seurauksena Tavase Oy:n rahoituksen turvaaminen on ollut välttämätöntä tehdä muulla tavalla eli Tampereen kaupungilta olevaa konsernitililimiittiä nostamalla.

Tampereen kaupunginhallituksen esityslistalle 8.10.2012 oli jälleen ilmaantunut pykälä TAVASEn lisärahoituspyynnöstä. Yhtiön antamien tietojen mukaan Tavase Oy:n toiminta vaatii ennen lainvoimaista lupapäätöstä lisärahoitusta mm. lupaviranomaisen mahdollisesti pyytämien lisäselvitysten tekemiseen. Rahoitustarve on yhtiön arvion mukaan noin 200 000 euroa.

Kaupunginhallituksen jäsenenä tässä tilanteessa minua ihmetytti erityisesti se, että aiemmin yhtiön lisärahoituksesta päätettäessä on tuota 5000 000 euron limiittiä pidetty rajana, jota ei ylitettäisi. Tuolla talven 2012 limiitin korotuksella oli juuri tarkoitus turvata rahoitus luvan hakemiseen liittyviin kuluihin. Vielä ei ole tiedossa, mitä lisäselvityksiä lupapäätös edellyttäisi, mutta jälleen siis on lisärahoituksen tarvetta. Näillä perusteluilla oli virkamiespäätös tehty helmikuussa 2012 eli limiittiä oli nostettu 5000 000 euroon kaupunginhallituksen aiemman valtuutuksen mukaisesti. Minusta yhtiön hallituksen olisi pitänyt prosessin aikana kartoittaa toimenpiteet kustannusten minimoimiseksi paljon tehokkaammin kuin se on todellisuudessa tehnyt. Tällainen jatkuva lisärahoituksen lypsy ei ole nykyaikaa eikä varsinkaan tällaisessa taloudellisessa tilanteessa järkevää eikä realistista.

Näillä tiedoilla ja evästyksillä asiasta keskusteltiin ja kaupunginhallituksen kokouksen aikana kristillisten edustaja Leena Rauhala esitti päätösesityksen hylkäämistä. Vihreä kaupunginhallitusryhmä eli Maija Kajan ja Vesa Eskola kannattivat esityksen hylkäämistä ja myös Vasemmistoliiton Mikko Aaltonen tuki hylkäysesitystä.

Hävisimme äänestyksessä pohjaesitykselle äänin 7- 4, jonka jälkeen jätimme eriävän mielipiteen päätöksestä. Lisärahoituksen kannalla olivat kokoomuksen ja demareiden edustajat.

Tehdyllä päätöksellä TAVASEn tarina tulee jatkumaan, ja lupapäätöksen saamiseen voi kulua aikaa ja näillä näkymin myös rahaa. Toivottavaa olisi veronmaksajienkin kannalta, että tilanne saataisiin sellaiseen ratkaisuun, että yhtiö voitaisiin haudata vähin äänin lipastonlaatikkoon. Kun asia tekopohjaveden osalta tulee joskus ajankohtaiseksi, se voidaan polkea uudelleen käyntiin, jos se tuolloin katsotaan enää toimivaksi ja järkeväksi vaihtoehdoksi. Uskon, että siihen menee aikaa, ja tulevaisuuden myötä tekniikatkin puhtaan veden hankkimiseksi voivat olla kehittyneempiä kuin nykyisin edes osataan kuvitella.

Vesa Eskola
kaupunginvaltuutettu
kaupunginhallituksen jäsen