Ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa? – Tavin ensimmäiset ehdokasvalinnat tehdään 21.4.2014

huhti 9, 2014

Hyvä tamperelainen vihreä,

Puolet eduskuntavaalien pirkanmaalaisista ehdokkaista valitaan Pirkanmaan Vihreän Liiton ylimääräisessä jäsenkokouksessa 09.05.2014. Tampereen vihreät ry valitsee alueellisena paikallisjärjestönä tamperelaiset ehdokasehdokkaat* ja esittää heidät piirin vaalityöryhmälle.

Ehdokkaita valitaan ainakin kolmessa erässä. Toukokuun alussa vahvistetaan ehdokkaista noin puolet. Toimi siis nopeasti ja kannusta myös muita mukaan ehdokashakuun. Mikäli eduskuntavaalit järjestetään ennenaikaisesti, piirin vaalityöryhmä ohjeistaa järjestöjä sekä ehdokkaita tilanteesta tarkemmin.

(*ehdokasehdokas =ehdolla eduskuntavaliehdokkaaksi. Vihreät ehdokkaat vahvistaa Pirkanmaan Vihreä Liitto jäsenjärjestöjen vaalityöryhmälle tekemien ehdotusten pohjalta)

Tampereen Vihreät ottaa vastaan ehdokashakemuksia myös muiden vihreiden järjestöjen tampereella asuvilta jäseniltä. Vaaliehdokkuudesta jo aikaisemmin virallisesti ilmoittaneet huomioidaan ehdokkaiden valintaprosessissa, ja heitä pyydetään tarvittaessa täydentämään ehdokashakuaan tarvittavilla lisätiedoilla.

EDUSKUNTAVAALIEN EHDOKASVALINNAN TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ
(voimassa toistaiseksi, muutokset mahdollisia ja niistä tiedotetaan erikseen)

09.04.2014
haku Tampereen Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaaksi alkaa

20.04.2014 (!)
kevään ehdokasvalinnan hakuaika päättyy. Sähköposti- tai postiehdokashakemusten tulee olla perillä Tampereen Vihreiden Kehräsaaren toimistolla kello 18:00 mennessä.

21.04.2014
Tampereen Vihreiden hallituksen kokous, jossa päätetään ylimääräiselle yleiskokoukselle esitettävän ehdokaslistan ehdokkaat.
kello 18:00 – Tampereen Vihreät ry:n ylimääräinen yleiskokous vahvistaa piirin vaalityöryhmälle esitettävät ehdokasehdokkaat
(kutsut lähetetään 11.4.). Tampereen Vihreät antaa ehdokasehdokasesityksen piirin vaalityöryhmälle ylimääräisen yleiskokouksen päätöksen mukaisesti.

22.04.2014
avoin haku Pirkanmaan Vihreän Liiton vaalityöryhmään päättyy. Lisätiedot piirin toiminnanjohtajalta (karo.tammisto@vihreat.fi).

23.04.2014
Pirkanmaan Vihreän Liiton hallitus nimittää eduskuntavaalien vaalityöryhmän.

09.05.2014
Pirkanmaan Vihreän Liiton ylimääräinen yleiskokous vahvistaa ensimmäiset pirkanmaalaiset ehdokkaat seuraaviin eduskuntavaaleihin.

Syksy 2014 ja kevät 2015
Eduskuntavaaliehdokkaiden toinen ja kolmas valintakierros. Tampereen Vihreät ottaa vastaan ehdokasehdokkuusilmoituksia 09.04.2014 alkaen ja tiedottaa viimeistään syksyllä seuraavien ehdokkaaksi valinnan tarkemmista päivämääristä.

EHDOKASILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT
ilmoittaudu ehdokkaaksi:
Lähetä kirjallinen ehdokkuushakemuksesi sähköpostitse (tarja.virtanen@vihreat.fi) tai postitse (Tampereen vihreät ry, Kehräsaari B-talo, 33200 Tampere).
Kevään 2014 ehdokasvalinnan hakemusten tulee olla perillä yllä mainituin yhteystiedoin viimeistään sunnuntaina 20.04.2014, kello 18:00.

Ehdokkuushakemuksesta tulee ilmetä vähintään seuraavat ehdokkaan tiedot:
1. nimi (koko nimi)
2. kotikunta (vaalien aikaan)
3. syntymäaika (pp.kk.vvvv)
4. ammatti tai vastaava (opiskelija, työssä, eläkeläinen tai muu vastaava)
5. koulutus
6. Vihreiden jäsenyys (onko jäsen, jäsenyhdistys)
7. mahdollisimman realistinen arvio eduskuntavaalien kokonaisbudjetista
8. yhteystiedot
9. vapaamuotoinen esittelyteksti, josta olisi hyvä ilmetä ainakin:
a. mahdollinen nykyinen tai aikaisempi toiminta Vihreissä tai muissa poliittisissa järjestöissä
b. lyhyt esittely itselle tärkeistä ehdokkuutta koskevista arvoista ja/tai toiminnasta
c. tieto, onko ollut aikaisemmin ehdokkaana vaaleissa ja missä (Vihreiden tai muiden)
d. arvio omista valmiuksistaan ehdokkaana sekä henkilökohtaiset eduskuntavaalitavoitteet
e. muut tiedot, joista Tampereen Vihreiden olisi hyvä tai pitää olla tietoinen ehdokkuuteen liittyen
f. maininta mahdollisista todennäköisistä elämäntilannemuutoksista, joilla voi olla vaikutusta eduskuntavaaliehdokkaana toimimiseen tai sellaiseksi valintaan

EHDOKKAIDEN VALINTAKRITEERIT
Eduskuntavaalien ehdokasvalinta tapahtuu kolmiportaisesti:
1. jäsenyhdistykset ehdottavat ehdokkaita Pirkanmaan Vihreän Liiton vaalityöryhmään
2. vaalityöryhmä valitsee ehdokasehdokkaista piirin hallituksen ehdokkaat vahvistettavaksi piirin jäsenkokouksessa
3. Pirkanmaan Vihreän Liiton jäsenkokous vahvistaa ehdokkaat

Vaalityöryhmä valitsee ehdokkaat eteenpäin esitettäväksi piirin jäsenjärjestöjen ehdokasesitysten pohjalta. Pirkanmaalaisten eduskuntavaaliehdokkaiden valinnassa korostuu lopullinen ehdokaslista kokonaisuutena; eli ehdokkaat pyritään valitsemaan niin, että he edustavat kattavasti seuraavia kriteerejä:
Ehdokasasettelussa huomioidaan tasa-arvo, alueellinen kattavuus, monipuolisuus ja erityisesti ehdokkaan äänipotentiaali. Lisäksi eduskuntavaaliehdokkaaksi valittavan tulee olla osoittanut selkeä sitoutuminen eduskuntavaalityöhön.

lisätiedot:
ollessasi kiinnostunut tai halutessasi lisätietoa ehdokkuudesta seuraavissa eduskuntavaaleissa, ota yhteyttä Tampereen Vihreiden toiminnanjohtaja Tarja Virtaseen sähköpostitse (tarja.virtanen@vihreat.fi) tai soittamalla (puh. 0442001380).

TIEDOTTAMINEN EHDOKASVALINNOISTA
Ehdokashakemuksen jättäneille tai ennakkoon ehdokkuudesta muuten riittäviltä osin sopineille ilmoitetaan ehdokasvalinnasta Tampereen Vihreät ry 21.04.2014 yleiskokouksen jälkeisellä viikolla. Pirkanmaan Vihreän Liiton 09.05.2014 yleiskokouksen päätös varsinaisiksi eduskuntavaaliehdokkaiksi valituista annetaan tiedoksi ehdokasehdokkaille yleiskokouksen jälkeen.

Eduskuntavaaliterveisin,
TAMPEREEN VIHREÄT RY HALLITUS