Talkoot Vuohenojan kedolla

kesä 6, 2010

Talkoot Vuohenojan kedolla sunnuntaina 29.8. klo 13

Talkoot Iidesjärven pohjoispuolella, Puhontaipaleen loppupäässä sijaitsevalla niityllä. Lisäksi hoidetaan junaradan pohjoispuolen luonnonsuojelualuetta. Alue on hyönteislajistoltaan ja kasvistoltaan arvokas. Talkoot ovat osa Matkalla maisemaan luonnollisesti -perinnemaisemien hoitohanketta ja ne järjestetään yhteistyössä Tampereen hyönteistutkijain seura ry:n kanssa.

Lisätietoja: suomen luonnonsuojeluliiton sivu

Osallistujille tarjotaan evästä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 25.8. mennessä: sari.poutiainen@sll.fi / 044 200 1380