Vihreän valtuustoryhmän kynnyskysymykset koulutus ja kestävä kehitys

huhti 19, 2017

Tiedote, 19.4.2017

Vapaa julkaistavaksi heti

Tampereen Vihreän valtuustoryhmän kynnyskysymyksinä neuvotteluihin laadukas koulutus ja kestävä kaupunkikehitys

Tampereen vihreä valtuustoryhmä on toimittanut määräaikaan mennessä vastaukset sosialidemokraattien lähettämiin koalitioneuvottelukysymyksiin. Vihreä valtuustoryhmä painotti vastauksissaan koulutusta, kestävää kaupunkikehitystä ja työllisyyden edistämistä.

– Koulutuksen laadun parantaminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle on oltava vahva painopiste seuraavalla valtuustokaudella. Tämä on investointi hyvinvointiin, osaamiseen ja laajemmin kaupungin vetovoimaan, sanoo Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki. Toinen keskeinen teema on kestävä kaupunkikehitys. Seuraavan valtuustokauden aikana tulee aloittaa raitiotien toteutusvaihe Lentäväniemeen ja jatkolinjausten yleissuunnittelu esimerkiksi Härmälän ja Linnainmaan suuntiin, jatkaa Heinämäki.

Kaupungin tulee tehdä kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa tavoittelemalla hiilineutraalia kaupunkia vuoteen 2030 mennessä.

– Seuraavan valtuustokauden aikana on tehtävä aikataulu fossiilisista energialähteistä ja turpeesta luopumiselle. Myös kestävän kaupunkikehityksen osalta täydennysrakentamisen yhteydessä korostuu lähimetsien ja viheralueiden turvaaminen, sanoo Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio. Samalla myös palveluiden painopistettä on käännettävä nykyistä rohkeammin ennaltaehkäisevään suuntaan. Yksi tällainen ennalta ehkäisevä toimi on muun muassa maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen kaikille alle 25-vuotiaille nuorille, summaa Mustakallio.

Työllisyyden parantaminen on Tampereen suurimpia haasteita seuraavalla valtuustokaudella.

– Olemme vastauksissamme esitelleet keskeisiä toimenpiteitä työllisyyden ja yrittäjyyden parantamiseksi sekä kaupungin vetovoiman ja tunnettuuden edistämiseksi. Toimivat kulttuuripalvelut ovat tässä kaupungin keskeinen voimavara, sanoo Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen. Haluamme myös painottaa, että kaupungilla on oltava rohkeutta investoida myös jatkossa. Kaikista investoinneista on tehtävä kattavat hyöty-kustannuslaskelmat. Yksi nostamamme elinvoimainvestointi on nopeampi junayhteys Helsinkiin, joka voidaan toteuttaa rakentamalla kolmas raide eteläiselle pääradalle, lopettaa Parviainen.

Lisätietoja:
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
Anna-Kaisa Heinämäki, 0406397701

LIITE: Vihreän valtuustoryhmän vastaukset (.pdf)