Kaupunginvaltuuston kokous 20.2.2017

helmi 21, 2017

Anna-Kaisa Heinämäki kantoi huolta ammatillisesta koulutuksesta.

Helmikuussa kaupunginvaltuuston kokouksessa keskusteltiin työllisyydestä, opiskelijoista, taloudesta ja kaavoituksesta. Kokouksen esityslista oli jälleen täynnä asiaa, ja odotettavisissa oli  pitkä ilta salissa. Kokouksen aluksi valtuutetut keskustelivat muutosten tekemisestä vuoden 2017 talousarvioon. Suurimpana asiana oli Tredulle myönnettävä lisärahoitus valtionosuuksien pienenemisen vuoksi, tulojen väheneminen katetaan Tredun aikaisempien vuosien kertyneistä ylijäämistä. Valtuutetut intoutuivat käymään keskustelua koulutuksesta ja sen eri muodoista laajemminkin, eteenkin vihreä valtuustoryhmä toi esiin huolta valtionosuuksien leikkaamisesta ja koulutuksen merkityksestä. Muutokset talousarvioon hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Seuraavana valtuutetut pääsivät keskustelemaan suunnitelluista luottamushenkilöiden palkkioiden korotuksista. Mukana esityksessä oli useita eri elimiin kohdistuvia palkkioiden korotuksia, joita valtuustolle oli valmistellut ryhmä kaupunginvaltuuston jättäviä valtuutettuja. Vihreiden Petri Siuro esitti, ettei varavaltuutetun palkkiota leikattaisi, mikäli tämä saapuisi kesken kokouksen varsinaisen valtuutetun tilalle. Tämä hyväksyttiin, muutoin päätettiin että kokouksessa valtuutetun täytyy olla paikalla kolme tuntia saadakseen täyden palkkion.

Kokouksessa hyväksyttiin Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia, Hervannan ja Hallillan alueiden asemakaavat sekä päätettiin kasvattaa kaupungin kiintiöpakolaisten määrää 150 henkilöön. Loput jäljelle jääneet pykälät jätettiin seuraavan kokouksen päätettäväksi.

Illan päätteeksi vihreä valtuustoryhmä jätti vielä valtuustoaloitteen yhdenvertaisuuslain viemiseksi Tampereen yrityksiin. Lisäksi valtuutettu Jaakko Mustakallio jätti oman valtuustoaloitteen jalkautuvasta talousohjauksesta ehkäisemään ylivelkaantumista.

Kokous kesti jälleen yli kuusi tuntia, seuraavan kerran kaupunginvaltuusto kokoontuu maaliskuussa.

Noora Hinkkanen
Kunnallissihteeri