Kaupunginvaltuuston kokous 23.1.2017

tammi 27, 2017

Jaakko Mustakallio puhui hallintosääntöuudistuksesta.

Tampereen kaupunginvaltuuston vuoden ensimmäisessä kokouksessa tärkeimpänä aiheena oli uuden hallintosäännön hyväksyminen. Kokouksen esityslistalla oli hallintosäännön lisäksi valittavana uusia luottamushenkilöitä, vihreiden valtuustoryhmä esitti Amu Urhosta yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäseneksi. Onnea Amulle! Tampereelle perustettiin myös uusi valtuustoryhmä SKP:n ja entisen PS:n valtuutetun Aarne Raevaaran valtuustoryhmien yhdistymisen myötä.

Kuten odotettua, hallintosääntöuudistus puhututti salissa valtuutettuja pitkään. Hallintosäännössä puolueet olivat erimielisiä luottamushenkilöiden määrästä luottamuselimissä, apulaispormestareiden määrästä sekä pormestarin valintatavasta. Vihreät kannattivat luottamushenkilöiden määrän lisäämistä, sillä nykymäärillä joissakin elimissä kaksi suurinta puoluetta voivat päättää keskenään kokouksen asioista. Lisämäärä estäisi tämän kaltaisen poliittisen toiminnan. Uudessa hallintosäännössä apulaispormestarien määrä vähennettäisiin kolmeen, joskin neljän apulaispormestari voitaisiin nimittää mikäli sote-uudistus sellaista vaatisi. Osa puolueista halusi muokata hallintosääntöä täysin, näistä esityksistä äänestettiin. Luottamushenkilöiden määrää lisättiin kahdella, äänestystulos oli 33 vastaan ja 34 puolesta. Muut esitykset kaatuivat selvin numeroin ja uusi hallintosääntö hyväksyttiin. Loput kokouksen asiat päätettiin ilman suurempaa puhetta, jätetyistä valtuustoaloitteista Viistokadun palauttaminen herättää varmasti keskustelua, kunhan se tulee valtuuston käsiteltäväksi.

Ensi kuussa jatketaan!

Noora Hinkkanen
Kunnallisishteeri