Tampereen vihreä valtuustoryhmä haluaa parantaa luottamushenkilöiden tiedonsaantia kaupungin osakeyhtiöistä

syys 28, 2015

Tampereen vihreä valtuustoryhmä haluaa parantaa luottamushenkilöiden tiedonsaantia kaupungin osakeyhtiöistä

Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää 14.9. jättämässään valtuustoaloitteessa tiedonsaantioikeuden lisäämistä kaupungin osakeyhtiöistä luottamushenkilöille. Aloitteessa ehdotetaan, että kaupunki lisäisi osakeyhtiöidensä yhtiöjärjestyksiin tiedonsaantioikeus -lausekkeen, joka mahdollistaisi luottamushenkilöiden saavan tarvitsemansa tiedon yhtiön toiminnasta päätöksenteon tueksi.

”Tällä hetkellä kaupungin omistamien yhtiöiden ei ole pakko luovuttaa luottamushenkilöille heidän tarvitsemiaan tietoja. Näin voi syntyä tilanteita, jossa kaupungin kokonaisetua katsova valtuusto ei saa riittävää tietoa päätöksenteon tueksi. Muutoksella valtuutetuille taataan tiedonsaantioikeus osakeyhtiöihin, joka tuo osakeyhtiöt avoimuuden osalta samalle tasolle kunnallisten liikelaitosten kanssa”, sanoo vihreän valtuustoryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio.

”Julkisesti omistetut osakeyhtiöt tuottavat muun muassa erilaisia julkisia palveluita tai täyttävät julkista tehtävää. Kuten julkisen toiminnan, myös julkisesti omistetun osakeyhtiön toiminnan avoimuus päättäjiä kohtaan on lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaista olla hyvällä tasolla”, Mustakallio huomauttaa.

Toivomme, että samalla kaupunki edistää lausekkeen lisäämistä kaupungin osakkuusyhtiöihin”, toivoo valtuustoryhmän toinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Olli-Poika Parviainen. ”Esimerkiksi Helsingin kaupungissa avoimuutta on lisätty lisäämällä osan yhtiöistä yhtiöjärjestykseen luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeudesta samankaltainen erillinen pykälä”, Parviainen sanoo.

Jaakko Mustakallio, puh. 045 652 0589
Olli-Poika Parviainen, puh. 050 513 2005