Arkisto

Vihreän valtuustoryhmän jäsenten aloitteita vuosina 2005-2008:

Kaikki valtuustoaloitteet

Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite Reilun kaupan kaupungiksi pyrkimiseksi,
20.6.2007: 191 §.
Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite Viinikankadun sulkemiseksi raskaan liikenteen käytöstä,
17.1.2007: 36 §.
Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite valtuuston roolin vahvistamiseksi kaupunkistrategian ja siihen liittyvien toteutusohjelmien sisältämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittelyssä ja budjettikehyksen lähetekeskustelun käyttöönottamiseksi,
22.2.2006: 57§.
Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite lentomelun tutkimiseksi ja torjumiseksi,
18.1.2006: 24§.
Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite biojätteen keräyksen laajentamiseksi ja energiajätteen keräyksen aloittamiseksi,
14.12.2005: 371§.
Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite luonnontieteellisen museon avaamiseksi Tampereella,
7.9.2005: 285 §.
Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite langattoman tietoverkon toteuttamiseksi,
10.8.2005: 262 §.

Per Ashorn

Valtuustoaloite kaupunginhallituksen luottamusäänestyksestä tiettyjen valtuustokäsittelyiden yhteydessä,
22.11.2006: 346 §.

Emmanuel Eneh

Valtuustoaloite vieraisiin kieliin perehdyttämiseksi kolmannella luokalla Amurin koulussa, 21.3.2007: 103 §.

Veikko Halmetoja

Valtuustoaloite Sara Hildénin taidemuseon laajentamiseksi,
17.1.2007: 43 §.

Mervi Janhunen

Valtuustoaloite pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminan kehittämiseksi,
13.12.2006: 414 §.

Maija Kajan

Valtuustoaloite päiväkotien infektioiden vähentämiseksi,
24.10.2007: 289 §.
Valtuustoaloite työmatkaliikunnan lisäämiseksi ja luonnollisen liikkumisen edellytysten parantamiseksi Tampereella,
22.11.2006: 348 §.
Valtuustoaloite tamperelaisten naisten sterilisaatiojonon purkamiseksi,
22.11.2006: 349 §.
Valtuustoaloite elokuvan ”Epämiellyttävä totuus” esittämiseksi valtuutetuille, luottamushenkilöille, muille virkamiehille ja toisen asteen oppilaitosten oppilaille,
25.10.2006: 294 §.
Valtuustoaloite luonnollisen liikkumisen edellytysten parantamiseksi Tampereella,
17.5.2006: 139 §.
Valtuustoaloite valtuuston työjärjestyksen muuttamiseksi kehittämällä valtuustokyselyä keskustelun ja yhteisen ideoinnin suuntaan,
19.4.2006: 124 §.
Valtuustoaloite kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja muiden matkojen muuttamiseksi virtuaalisiksi tai tekemiseksi kotimaassa,
19.4.2006: 123 §.

Rosa Meriläinen

Valtuustoaloite maahanmuuttajien tuetun työllistämisen kehittämiseksi,
30.11.2005: 344 §.
Valtuustoaloite isäryhmätoiminnan organisoimiseksi Tampereelle,
20.4.2005: 161 §.

Olli-Poika Parviainen

Valtuustoaloite BMX-pyöräilyn tukemiseksi Tampereella,
21.11.2007: 320 §
.
Valtuustoaloite langattoman verkon saamiseksi liikennelaitoksen busseihin,
24.10.2007: 287 §.
Valtuustoaloite WC-tilojen hankkimiseksi kaupungin puistoihin,
20.6.2007: 195 §.
Valtuustoaloite monipuolisen taideopetuksen turvaamiseksi Tampereen ammattikorkeakoulussa,
22.11.2006: 354 §.
Valtuustoaloite joukkoliikennelipun tarjoamiseksi Tampereelle muuttaville,
21.6.2006: 185 §.
Valtuustoaloite apuvälinepäivystyspalvelun kehittämiseksi,
22.2.2006: 59 §.
Valtuustoaloite kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseksi,
18.1.2006: 22 §.
Valtuustoaloite katutaiteen tukemiseksi Tampereella,
22.6.2005: 228 §.

Perttu Pesä

Valtuustoaloite kaupungin strategisen suunnitteluryhmän (KISS) perustamiseksi,
19.9. 2007: 260 §.
Valtuustoaloite LED-valaistukseen siirtymiseksi katuvalaistuksessa,
23.5.2007: 163 §.

Irene Roivainen

Valtuustoaloite Haiharan kartanon puiston kunnostamiseksi vuonna 2001 tehdyn suunnitelman mukaisesti,
10.8.2005: 257 §.
Irene Roivaisen ym. valtuustoaloite Raatihuoneen pitämiseksi avoinna yleisölle säännöllisesti,
12.1.2005: 51 §.

Irene Roivainen ja Pauli Välimäki

Valtuustoaloite omaishoidon tuen lisäämiseksi,
22.3.2006: 92 §.

Oras Tynkkynen

Valtuustoaloite kevyen liikenteen reittioppaan yhdistämiseksi joukkoliikenteen verkko-oppaaseen
19.9.2007: 204 §.
Valtuustoaloite HIV-pikatestin edistämiseksi,
20.6.2007: 194 §.
Valtuustoaloite keskustan kehittämistyön vakinaistamiseksi,
13.12.2006 411 §.
Valtuustoaloite kansanvaalin mahdollistamiseksi pormestarin valinnassa,
6.9.2006: 250 §.
Valtuustoaloite autojen yhteiskäytön edistämiseksi,
18.5.2005: 193 §.

Laura Valkeasuo

Valtuustoaloite langattoman verkon saamiseksi liikennelaitoksen busseihin,
24.10.2007 287 §.
Valtuustoaloite liikennelaitoksen matkalippujen tarjoamiseksi lauta- ja johtokuntien jäsenille pysäköintilippujen sijaan,
21.3.2007: 100 §.
Valtuustoaloite lupaavia bändejä tukevan tapahtumaformaatin luomiseksi järjestämällä kesälauantaisin keskusta-alueella pienimuotoisia konsertteja ,
21.6.2006: 184 §.
Valtuustoaloite toisen asteen oppilaitosten oppilaanohjaajien määrän riittävyyden takaamiseksi,
19.4.2006: 125 §.
Valtuustoaloite valtuustoaloitteiden vastausten edelleen kehittämiseksi,
22.3.2006: 93 §.

Pauli Välimäki

1.12.1999 jätetty valtuustoaloite Tampereen ja sen naapurikuntien raja-alueita koskevan yleiskaavan laatimiseksi ,
19.4.2006: 110 §.


Vihreän valtuustoryhmän jäsenten aloitteita vuosina 2002-04:

Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite kaupunkikuvatoimikunnan perustamiseksi,
21.4.2004: 133 §.

Per Ashorn:

Valtuustoaloite rullalautailun ja -luistelun sallimiseksi Keskustorilla,
8.10.2003: 240 §.

Harri Helin:

Valtuustoaloite valtuuston työjärjestyksen muuttamiseksi,
4.2.2004: 39 §.
Valtuustoaloite kenkien nastoittamiseksi,
17.12.2003: 321 §.
Valtuustoaloite Tampereen kaupungin terveystoimen päivystystoiminnan organisoimiseksi uudelleen,
8.1.2003: 24 §.

Katri Lietsala:

Valtuustoaloite kuntalaisaloitteiden käsittelyn nopeuttamiseksi,
26.5.2004: 169 §.

Rosa Meriläinen:

Valtuustoaloite teemakeskustelujen järjestämiseksi valtuuston kokousten yhteyteen,
27.10.2004: 310 §.
Valtuustoaloite asunnottomuuden vähentämisen tehostamiseksi,
3.3.2004: 70 §.
Valtuustoaloite koskien ohjelmaa sosiaalisten yritysten määrän lisäämiseksi,
11.6.2003: 154 §.
Valtuustoaloite sukupuolivaikutusten arvioinnin kehittämisestä Tampereen kaupungin päätöksenteon tueksi,
20.11.2002: 299 §.
Valtuustoaloite nudistisaaren perustamiseksi Näsijärvelle,
19.6.2002: 161 §.
Valtuustoaloite koskien Keskustorin käyttöä tapahtumapaikkana,
15.5.2002:125 §.

Perttu Pesä:

Valtuustoaloite Parkit-kännykkämaksujärjestelmän käyttöönotosta katupysäköinnissä,
8.1.2003: 25 §.
Valtuustoaloite yleisölle avoimen lautakunnan kokouksen järjestämiseksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa kaksi kertaa vuodessa,
10.4.2002: 93 §.

Irene Roivainen:

Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden lisäämiseksi asuntokaduilla,
23.6.2004: 193 §.

Oras Tynkkynen:

Valtuustoaloite mahdollisuuksien selvittämiseksi suosia reilun kaupan tuotteita,
15.12.2004: 384 §.
Valtuustoaloite vapaiden tietokoneohjelmien käytön lisäämiseksi kaupunkikonsernin tietokoneissa,
26.5.2004: 164 §.
Valtuustoaloite pitkän aikavälin tulevaisuuden arvioinnin ja suunnittelun käynnistämiseksi,
7.1.2004: 17 §.
Valtuustoaloite yhteistyöstä energiapalveluyhtiöiden kanssa (ns. ESCO-konsepti),
6.8.2003: 183 §.
Valtuustoaloite työmatkaliikenteen ohjaamisesta,
4.9.2002: 203 §.

Pauli Välimäki:

Valtuustoaloite luisteluradan auraamiseksi luonnonjäälle talvisin,
7.1.2004: 16 §.
Valtuustoaloite arkkitehtuurin vuoden järjestämiseksi,
8.10.2003: 244 §.
Valtuustoaloite Kaukajärven tilan selvittämiseksi ja riskien kartoittamiseksi,
6.8.2003: 182 §